top of page
Search
  • Writer's pictureNPFSS

BALIKAN | Indigenous Peoples WorkshopBalikan natin ang ating Indigenous Peoples Workshop, para alamin ang kahalagahan ng lupang ninuno sa ating mga kababayang katutubo at sa buong mamamayan.


Bakit nga ba mahalaga ito sa pagkamit ng isang makatarungan, malaya at maka-Pilipinong sistema ng pagkain?


Makisalo na! Bumisita sa salusalo.org.


9 views0 comments
bottom of page