top of page
Search
  • Writer's pictureNPFSS

BALIKAN | Agricultural Plantation/Industry Workshop
Tayo ay magbalik-tanaw sa nakaraang Agricultural Plantation/Industry Workshop upang sagutin ang katanungan na "Sino ang pinakanakikinabang sa AVA (Agribusiness Venture Agreement) at paglawak ng mga plantasyon?"


Bakit nga ba ito mahalaga sa pagkamit ng isang makatarungan, malaya at maka-Pilipinong sistema ng pagkain?


Makisalo na! Bumisita sa salusalo.org.


#SaluSalo2021 #PagkainParasSaLahat #AgroecologyNow #FightForFoodSystemsChange

7 views0 comments
bottom of page