top of page
Search
  • Writer's pictureNPFSS

BALIKAN | Food Processing WorkshopAting balikan ang nakaraang Workshop sa Food Processing para mapakinggan ang pahayag na ibinigay ni Natalie Pulvinar sa pagpapatawag ng suporta ng estado sa pagpapalakas ng mga lokal na industriya.


Bakit nga ba ito mahalaga sa pagkamit ng isang makatarungan, malaya at maka-Pilipinong sistema ng pagkain?

Makisalo na! Bumisita sa salusalo.org.


#SaluSalo2021 #PagkainParasSaLahat #AgroecologyNow #FightForFoodSystemsChange

9 views0 comments
bottom of page