top of page
Search
  • Writer's pictureNPFSS

BALIKAN | Workshop on Livestock and PoultryAting balikan ang nakaraang Workshop sa Livestock and Poultry para mapakinggan ang mga suhestyon na ibinigay ni Dr. Rose Sambo sa pagsugpo ng African Swine Fever (ASF)


Bakit nga ba ito mahalaga sa pagkamit ng isang makatarungan, malaya at maka-Pilipinong sistema ng pagkain?


Makisalo na! Bumisita sa salusalo.org.


5 views0 comments
bottom of page