top of page
Search
  • Writer's pictureNPFSS

BALIKAN | Rice Stakeholders Workshop


Sino nga ba ang tunay na may kontrol sa pagkain at agrikultura sa bansa? Alamin nating ang kasagutan sa tanong na ito at sama sama nating tunghayan ang nasabi sa nakaraang Workshop ng Rice Stakeholders.


Bakit nga ba ito mahalaga sa pagkamit ng isang makatarungan, malaya at maka-Pilipinong sistema ng pagkain?


Makisalo na! Bumisita sa salusalo.org.


#SaluSalo2021 #PagkainParasSaLahat #AgroecologyNow #FightForFoodSystemsChange

4 views0 comments
bottom of page